Fasádne systémy

Fasádne systémy

ZUCKERMANDEL, Bratislava
Autor projektu: BOUDA MASÁR ARCHITEKTI, s. r. o.
Lícová tehla/obklad: Stromboli

ZUCKERMANDEL, Bratislava
Autor projektu: BOUDA MASÁR ARCHITEKTI, s. r. o.
Lícová tehla/obklad: Stromboli

Panelový tehlový fasádny systém

Svojou veľkosťou a rýchlou montážou sú ideálne na zakrytie väčších stavieb. Panelový odvetraný tehlový fasádny systém kombinuje tradičný tehlový povrch s modernou technológiou montáže. Je to nový spôsob, ako zhotoviť tehlovú fasádu z tisícročiami overeného materiálu, ktorý ochráni budovu pred poveternostnými vplyvmi a dodá stavbe nezameniteľný a mimoriadne estetický mestský štýl. Systém sa vyznačuje rýchlou montážou a je vhodný na novostavby aj na rekonštrukcie starších budov.

Panelový fasádny systém na Slovensku

Na realizáciu systému je možné použiť akúkoľvek lícovú tehlu alebo tehlový obklad (aj Klinker) zo sortimentu FABRICK. Panelový fasádny tehlový systém bol použitý na fasádach budov Twin City a Zuckermandel v Bratislave.

Spoločnosť FABRICK SK je výhradným dovozcom tohto inovatívneho fasádneho systému, ktorý priniesla na trh v roku 2015 a získala zaň aj ocenenie – Čestné uznanie Coneco 2015 “Za systémové riešenie odvetraného obvodového plášťa umožňujúceho architektonické stvárnenie vzhľadu lícovaného muriva”.

Jednoduchá a rýchla montáž

Fasádny plášť z tehlových panelov sa skladá z dvoch častí. Jednu časť tvoria samotné panely s tehlovým obkladom (1) a druhú časť tvorí nosná oceľová pozinkovaná konštrukcia, na ktorú sa panely s tehlovým obkladom montujú pomocou inštalačných konzol (2). Tie sa ďalej upevňujú na izolačné konzoly (3), ktoré umožňujú rýchlu montáž a vytvárajú vetraciu medzeru (7). Nosnými a spájacími prvkami medzi samotnou konštrukciou budovy (6) a panelmi sú montážne kotvy (4), ktoré môžu mať rôzne veľkosti, v závislosti od hrúbky izolácie (5).

Vysoká energetická účinnosť

Podstatou panelového tehlového fasádneho systému je vytvorenie odvetrávacej medzery, ktorá umožňuje cirkuláciu vzduchu medzi budovou (tepelnou izoláciou) a vonkajším plášťom. Tým sa budova efektívne ochráni pred vlhkom a chladom a zabezpečí sa vysoký tepelný komfort vo vnútri stavby. Takto zhotovená fasáda výrazne šetrí náklady na vykurovanie.

Panely s tehlovým obkladom

 • Rozmery: cca 1 200 x 600mm
 • Hmotnosť: cca 25 – 29kg / panel (35 – 45kg /m2)
 • Kapacita dodatočnej tepelnej izolácie: 40 – 300mm
 • Vetracia medzera: 15mm

Konštrukcie tehlových fasád

Podľa typu konštrukcie delíme spôsob zhotovenia lícového muriva na tri skupiny

 • Bežné lícové murivo bez špeciálnych doplnkov (ploty, múriky, piliere a iná záhradná architektúra)
 • Odvetrávaná tehlová fasáda so vzduchovou medzerou, ktorá okrem samotného lícového muriva vyžaduje špeciálne konštrukčné úpravy a doplnky (kotvenie, odvetranie, dilatácie)
 • Kontaktná fasáda s tehlovým obkladom

Lícová tehla/obklad: Bijou

Odvetraný fasádny
systém FABRICK

Odvetraný fasádny systém so vzduchovou medzerou a tepelnou izoláciou je tradičným spôsobom zhotovenia lícového muriva. Hoci je tento variant o 30–40mm hrubší o vzduchovú medzeru, prevetrávaná vzduchová medzera má mimoriadne priaznivý účinok na vlhkostný režim obvodovej steny a pri správnom vyhotovení aj na vzhľad lícového muriva. Odvetrané fasády majú niekoľko vrstiev, pričom každá má svoju špecifickú funkciu. V prípade, že nosné murivo spĺňa požiadavky na tepelný odpor konštrukcie, nemusí sa použiť tepelnoizolačná vrstva. Vonkajšia stena vrstvenej konštrukcie musí byť na celej ploche fasády kotvená k vnútornej nosnej časti konštrukcie.

 1. Nosná konštrukcia
 2. Betónový základ
 3. Poistná hydroizolácia
 4. Tepelná izolácia (minerálna vlna)
 5. Nerezová kotva + prítlačný tanier
 6. Odkvapový tanier
 7. Extrudovaný polystyrén
 8. Hydroizolácia
 9. Lícové tehly FABRICK
 10. Škárovacia hmota
 11. Vzduchová medzera
 12. Vetracia mriežka

Kontaktný zatepľovací
systém FABRICK

Kontaktná fasáda s tehlovým obkladom je najčastejšie používaným riešením pre tehlové fasády. Aplikáciou tepelnej izolácie na nosnú konštrukciu pomocou systémového lepidla a použitím všetkých predpísaných vrstiev vznikne ideálny podklad na lepenie tehlového obkladu. Používaním rohových prvkov sa dá vytvoriť fasáda na nerozoznanie od fasády murovanej z celých tehál. Podkladom môže byť klasická omietka, ako aj zatepľovací systém pri dodržaní technologických predpisov.

 1. Nosná konštrukcia
 2. Systémové lepidlo na lepenie izolantu
 3. Tepelná izolácia (minerálna vlna)
 4. Systémové lepidlo
 5. Sklotextilná mriežka
 6. Systémové lepidlo
 7. Skrutkovacia hmoždinka s kovovým tŕňom
 8. Systémové lepidlo na lepenie tehlových obkladov
 9. Tehlový obklad FABRICK
 10. Škárovacia hmota

Kotviaci
systém FABRICK

Kotviaci systém FABRICK slúži na presnú a odbornú aplikáciu lícového muriva. Konzoly, kotvy, spony, úložné uholníky a iný spojovací materiál z vysokokvalitnej nerezovej ocele sa používajú na ukotvenie lícových tehál, prekladov a izolácie na nosnú konštrukciu budovy a umožňujú aj kotvenie muriva do betónu.

Lícová tehla/obklad: Bijou

logo en r 1

Prevetrávaný fasádny systém SCANROC

Vďaka využitiu moderných materiálov a inovatívneho fyzikálneho riešenia poskytuje skvelé tepelnoizolačné vlastnosti. Vnútorná trvalo prevetrávaná konštrukcia zaručuje ideálny komfort bývania a inteligentný odvod vlhkosti.

Späť hore