Fasáda ZWIRN-u a K2 projekt

zwirn2 7

Prečítajte si článok architektonicko-projekčnej kancelárie K2projekt.

Napísala: Ing. Michaela Kovárová

Viac na: https://k2projekt.sk/blog

Obytný komplex ZWIRN predstavuje moderné mestské bývanie.

Situovaný je do prostredia novo vznikajúcej obytnej lokality medzi Dulovo námestie a autobusovú stanicu Nivy v hlavnom meste Bratislava.

Pohľad na fasádu zaujme prevedením detailov. Vysoký dôraz kladený na výber prírodných materiálov vsadených do architektonických návrhov, podčiarkuje nadštandard projektového a realizačného riešenia. ZWIRN dýcha spoluprácou. Za jeho vznikom, od prvých myšlienok po kolaudáciu, stojí tím ľudí so spoločným cieľom. K2projekt bol súčasťou tohto tímu. V nasledujúcom článku vám predstavíme niekoľko technických a projekčných zaujímavostí stavby.

Prírodné materiály

Ukončená prvá etapa ZWIRN-u púta pozornosť svojou fasádou. Plochu o výmere viac ako 10 000 m2 obvodových stien zdobí viac ako 770 000 kusov keramických pásikov a rohoviek. Dynamickosť fasády dotvára použitie anglickej väzby. Plastická fasáda s 3D efektom navrhnutá v spodnej časti stavby upúta hravosťou, gradientom a klavírnou harmóniou. Jej prechod do umeleckých diel pri vstupoch do bytových domov je symbiózou vízie, materiálov a detailov.

Použitá anglická väzba si vyžiadala spotrebu približne 117 ks/m2 obkladových pásikov. Oproti štandardnejšej behúňovej väzbe je tak spotreba materiálu vyššia o približne 60 %.

Pre porovnanie: Pri aplikácii behúňovej väzby je spotreba tehlových pásikov približne 73 ks/m2.

Každý jeden pásik fasády bol rezaný ručne na Slovensku z razenej tehly Terca Oud Rose od spoločnosti Wienerberger. Dodávateľom tehlového fasádneho obkladu bola spoločnosť FABRICK SK s.r.o., ktorá sa spolupodieľala aj na realizácii obkladu obvodových stien.

K2projekt, súčasť tímu ZWIRN

Byť súčasťou projekčného tímu, ktorý stojí na pozadí príprav tohto veľkého projektu, bolo pre nás veľmi inšpiratívne.

Našou úlohou bolo dômyselné spracovanie stavebnej dokumentácie kontaktného zatepľovacieho systému. O tom, čo obsahuje stavebná dokumentácia ETICS, kto ju vyhotovuje a odkedy sa problematike fasádnych systémov venujeme, sa dočítate v našom článku tu.

Tímová práca je o diskusii na všetkých úrovniach projektovej a pred realizačnej prípravy. Vďaka vzájomnej spolupráci so stavebníkom, s architektmi, so stavebnými inžiniermi, konštruktérmi stavby a v neposlednom rade s dodávateľmi systémových riešení, bolo možné pripraviť a následne aj zrealizovať túto mimoriadne ťažkú (svojou hmotnosťou) fasádu.

Projektové riešenie fasády

Fasáde ZWIRN-u sme sa venovali od prvých konzultácií k navrhovaným riešenia, cez odborné projektové riešenie kontaktného zateplenia až po prepracovanie a návrh detailov stavby. Cieľom dokumentácie bolo pripraviť stavebne, inžiniersky a technicky dokument na realizáciu ťažkého kontaktného fasádneho systému.

Ako sme sa s riešením vysporiadali?

V K2projekt-e od projektového riešenia, cez spracovanie detailov, statického posúdenia až po pred realizačnú prípravu.

  • Projektové riešenie obsiahlo viac ako 50 detailov.
  • Spresnených a doplnených bolo viac ako 45 skladieb fragmentov.
  • Vyriešených bolo viac ako 10 000 m2 fasádnych plôch, na ktorých bolo použitých viac ako 60 000 kusov špeciálnych injektážnych kotiev.
  • Konzultáciám, diskusiám a príprave projektu sme sa venovali desiatky hodín.

Špecifickou problematikou bolo riešenie a návrh tzv. konštrukčných dilatácií fasády. Chýbajúce informácie a štandardy v slovenských predpisoch, boli doplnené o overené aplikačné postupy a štandardy zo zahraničia. Projektové riešenie definovalo nielen pozície a spôsob realizácie konštrukčných dilatácii, ale aj variovalo možnosti inžinierskeho riešenia niektorých detailov, čím poskytlo flexibilitu v stavebnej realizácii pri zachovaní projektového návrhu.

Ťažká odlišnosť projektu

Nie je obklad ako obklad!

Prvá etapa ZWIRN-u je skutočne fenoménom. Architekti ani stavebník nešetrili financie a vsadili na originalitu a prírodný vzhľad a to doslova v priereze stavby. Hrúbka keramických pásikov použitých v ploche fasád je 23 mm a pri plastických fasádach pri teréne v kombinácii s hrúbkami 50 mm. Nezanedbateľná hrúbka, okrem dojmu skutočne výnimočnej fasády, prináša so sebou aj nezanedbateľnú váhu systému.

  • Váha kontaktného zatepľovacieho systému v ploche predstavuje viac ako 88 kg/m2.
  • Váha plastickej fasády pri teréne presiahla 94 kg/m2.

V porovnaní s bežnou povrchovou úpravou omietkou, pri rovnakej hrúbke a materiály tepelnej izolácie je váha „ľahšej časti fasády“ dvojnásobne vyššia.

Výška stavby nad terénom je pritom viac ako 26,0 m! V lokalite sme sa museli vysporiadať s veternými oblasťami. Bezpečnosť, stabilita, stálosť a systémovosť boli primárnymi okrajovými podmienkami stavebníka.

Inžinierske návrhy si vyžiadali použitie špeciálneho kotvenia kontaktného zateplenia injektážnymi kotvami. Súčasťou návrhu bolo aj podrobné statické posúdenie kotiev, návrh ich počtu a umiestnenia.

Výsledné dielo

Nesporne možno považovať kontaktný zatepľovací systém s daných fasádnym obkladom aplikovaným v prvej etape ZWIRN-u za technicky a esteticky hodnotné dielo. Odlišnosť fasády je najmä v nekonvenčnom a finančne náročnom riešení.

Jedinečnosť a punc fasády spočíva nie len v jej estetickom prevedení, ale aj technickej a projektovej realizácii. Táto spojila odborníkov, inžinierov, umelcov a architektov naprieč celým spektrom a výsledné dielo púta a očaruje svoje okolie.

Späť hore