3
obr.1 1

Odvetraný fasádny systém so vzduchovou medzerou a tepelnou izoláciou je tradičným spôsobom zhotovenia lícového muriva. Hoci je tento variant o 30-40 mm hrubší o vzduchovú medzeru, prevetrávaná vzduchová medzera má mimoriadne priaznivý účinok na vlhkostný režim obvodovej steny a pri správnom vyhotovení aj na vzhľad lícového muriva. Odvetrané fasády majú niekoľko vrstiev, pričom každá má svoju špecifickú funkciu. V prípade, že nosné murivo spĺňa požiadavky na tepelný odpor konštrukcie, nemusí sa použiť tepelnoizolačná vrstva. Vonkajšia stena vrstvenej konštrukcie musí byť na celej ploche fasády kotvená k vnútornej nosnej konštrukcie.

 1. Nosná konštrukcia
 2. Betónový základ
 3. Poistná hydroizolácia
 4. Tepelná izolácia (minerálna vlna)
 5. Nerezová kotva + prítlačný tanier + odkvapový tanier
 6. Extrudovaný polystryrén
 7. Hydroizolácia
 8. Lícové tehly FABRICK
 9. Škárovania hmota
 10. Vzduchová medzera
 11. Vetracia mriežka

Pozrite sa bližšie na profesionálne murovanie odvetranej fasády našimi šikovnými majstrami!

Video si môžete pozrieť TU!

Späť hore