Bezručova Residence

Našou úlohou bolo dodať na obloženie sokla s plochou cca 1 000 m2 budovy Bezručova 5 taký tehlový obklad, ktorý by zodpovedal tomu pôvodnému. Spolu s našim nemeckým partnerom sme zvolili kombináciu troch, na mieru vytvorených, farieb tehlového obkladu Klinker.

Komplex budov niekdajšej Okresnej a sociálnej poisťovne predstavuje príklad špičkovej medzivojnovej modernistickej architektúry. Stavba bola dokončená v roku 1939 podľa návrhov architektov Aloisa Balána a Jiřího Grossmana. Neskôr v budovách vznikla nemocnica s poliklinikou a tomuto účelu slúžila až do roku 2005. Rekonštrukcia komplexu sa začala v roku 2016, projektu sa ujal Ing. Arch. Dušan Dinaj a spoločnosť RULES, ktorí zvolili veľmi citlivý prístup k obnove tejto významnej funkcionalistickej pamiatky

Bezručova Residence

Späť hore