EÚ EFRR Projekt

Projekt „Inovácie v oblasti hospodárskeho a ekonomického rozvoja spoločnosti FABRICK SK, s.r.o. – drvič stavebnej sutiny“

Prijímateľ

FABRICK SK, s.r.o., Okočská 1677/5, 93201 Veľký Meder

Miesto realizácie

FABRICK SK, s.r.o., Okočská 1677/5, 93201 Veľký Meder

Opis projektu

Predmetom zákazky je dodávka technologického zariadenia pre prevádzku verejného obstarávateľa – drviča stavebnej sutiny s triedičkou a dopravníkom.

Obstarávacia cena: 20 040,00 € bez DPH

Verejné obstarávanie realizované postupom zadávania zákazky z výnimky – vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% finančných prostriedkov na nákup tovarov, podľa § 8, ods.1 avšak nespadá pod písm. a) ani pod písm. b).

Viac informácií o verejnom obstarávaní nájdete na www.uvo.gov.sk.

Späť hore